Psalmi nadolazećih nedjelja

Izdvojeno

Ured za crkvenu glazbu

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 160
Fax: 042/314 169
E-mail: glazba(at)biskupija-varazdinska.hr

Zlatna harfa

Zlatna harfa 2014.

Zlatna harfa školske godine 2013./14. za varaždinsku biskupiju održat će se u subotu 10. svibnja 2014. u Sračincu.

Zlatna harfa u Štrigovi 21. 4. 2012.

Na Zlatnu harfu u A trigovu pozivaju nas župnik mons. Leonard Logožar, te Matej A čavničar, voditelj dječjeg zbora. Pjevačke nastupe dječjih župnih zborova iz cijele biskupije popratit će i bogato organiziran dodatni cjelodnevni program.

Zlatna harfa 2011.

Poradi papina dolaska u Hrvatsku, Festival Zlatna harfa za Varaždinsku biskupiju bit će održan na jesen umjesto kako je najavljeno krajem svibnja. Župa domaćin ovogodišnjeg izdanja je Župa sv. Josipa na Banfici u Varaždinu.

Kotoriba - Zlatna harfa 2010...
Naša Zlatna harfa... Ove godine u Kotoribi. Za Tebe smo priredili dva spota: pred oltarom i u igri. Pozivamo Te da nam se pridružiš u svom dječjem zboru i ljetnim igrama u svojoj župi.
Zlatna harfa 2010.

Ovogodišnja Zlatna harfa Varaždinske biskupije najmlađe zboraše vodi u Međimurje, u župu Kotoriba, gdje nas već svi spremno čekaju: župa sa župnikom Ljubanom A kraba, dječji zbor sa voditeljicom gospođom Klaudijom Vidović, djelatnici Osnovne škole, vjeroučitelji i animatori iz Kotoribe i donjomeđimurskog dekanata.

Povijest Zlatne harfe
Ideja o Zlatnoj harfi nadahnuta je glazbeno-liturgijskim stanjem u našim župama i okrenuta je radu s malim dječjim zborovima, što je preduvjet za obnovu liturgijskog pjevanja.
Cecilija, Dobar pastir, Zlatna harfa 2010.
Susret mješovitih zborova u nedjelju 18. travnja u katedrali, Festival dobrog pastira u istoimenoj crkvi u Varaždinu 25. travnja, a Zlatna harfa u Kotoribi 15. svibnja. Tema: Svećenička godina.